دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-285 
3. نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی

صفحه 55-86

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری


4. اصل علنی بودن دادرسی مدنی

صفحه 87-118

سیروس حیدری؛ حمید حمیدیان


6. مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد

صفحه 149-175

علی شهابی؛ سید حسین صفایی؛ بهروز اخلاقی؛ منصور امینی


7. امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت

صفحه 177-204

علی اکبر فرح زادی؛ سید مهدی میرداداشی؛ علی کشاورز؛ احسان سلطانیان نژاد


8. ضرورت تدوین کنوانسیون بین‌المللی حملات سایبری

صفحه 205-230

پرویز فرشاسعید؛ محمود جلالی؛ مهناز گودرزی