اخبار و اعلانات

ورود اطلاعات داوران همکار مجله

از داوران همکار این مجله تقاضا داریم  اطلاعات خود از قبیل کد ملی و شماره حساب و شماره شبای یکی از بانکهای « ملی - ملت - تجارت»  در صفحه داوری خود  در قسمت مربوطه وارد نمایند.

مطالعه بیشتر

ارسال مقاله

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  کلیه مراحل دریافت تا نشر مقاله در مجله  مطالعات حقوقی ، از طریق سامانه مجله صورت می پذیرد، لذا  از ارسال پستی و ایمیلی و یا تحویل حضوری مقاله خودداری شود .  همچنین خواهشمند است قبل از بارگذاری مقاله راهنمای نویسندگان را بطور کامل مطالعه و مقاله خود را مطابق با شرایط و ضوابط  مجله ارسال کنند. از قبول و بررسی مقالاتی که بر اساس شیوه نامه مجله تدوین نشده معذوریم.

مطالعه بیشتر