ارسال مقاله

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  کلیه مراحل دریافت تا نشر مقاله در مجله  مطالعات حقوقی ، از طریق سامانه مجله صورت می پذیرد، لذا  از ارسال پستی و ایمیلی و یا تحویل حضوری مقاله خودداری شود . 

همچنین خواهشمند است قبل از بارگذاری مقاله راهنمای نویسندگان را بطور کامل مطالعه و مقاله خود را مطابق با شرایط و ضوابط  مجله ارسال کنند. از قبول و بررسی مقالاتی که بر اساس شیوه نامه مجله تدوین نشده معذوریم.