اهداف و چشم انداز

 

اهداف مجله:

 

مهم ترین هدف فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود وکمک به گسترش اطلاعات و پژوهشهای علمی و نشر نتایج تحقیقات تازه وارزشمند در زمینه های مختلف حقوقی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه بتواند وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته جهت قانونگذاران، سیاست گذاران، پژوهشگران و اساتید گرانقدر ارائه نماید. به منظور نیل به این هدف تمامی پژوهشگران و نویسندگان این حوزه را به تحقیق و پژوهش و ارسال نتایج آن  برای انتشار، به این نشریه ترغیب وتشویق می نمائیم.