اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

منشور اخلاقی مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز

منشور اخلاقی مجله مطالعات حقوقی، تکالیف و تعهداتی را در مسیر فعالیت علمی و پژوهشی بر عهده تمامی مسئولان و افراد دخیل در فرایند چاپ و انتشار مجله اعم از:  سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیر اجرایی ، داوران، ویراستار و ناشر قرا داده ، همچنین تعهدات و وظایف خاصی نیز بر عهده نویسندگان گذارده است. این وظایف و تعهدات بر مبنای  تعاریف و دستورالعمل های کمیته اخلاق درنشر (COPE) تدوین و تنظیم گردیده. برای دسترسی کامل به این دستورالعمل ها، تعاریف و قوانین می توانید به آدرس  www.publicationethics.org/resources  مراجعه فرمایید.

 

  

تکالیف وتعهدات

 

1- تکالیف وتعهدات سردبیر و اعضای هیات تحریریه:

 

* در جهت پیشبرد اهداف مجله تلاش کنند.

* با توجه به امکانات موجود از کیفیت مطالب چاپی اطمینان حاصل کنند.

* قوانین حق مالکیت ادبی و هنری ( کپی رایت) توسط نشریه رعایت گردد و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

* تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای کاملا بی طرفانه و بدون توجه به علایق و وابستگی های نژادی، جنسیتی ، مذهبی ، قومی، شهروندی، شخصی و یا سیاسی نویسندگان انجام شود.

* در تمامی مراحل ارزیابی مقالات، رعایت انصاف و عدالت را در تصمیم گیری ها داشته باشند.

* تلاش در رعایت منافع اشخاص( جهت جلوگیری از نقض حقوق مولفان ، عدم رعایت اخلاق پژوهش، سرقت علمی تلاش نمایند و تمامی ادعاهای مربوط به این موارد را مورد بررسی قرار دهند.)

* تلاش در رعایت محرمانگی و حفظ اطلاعات مربوط به نویسندگان.

 

2- تکالیف و تعهدات داوران:

 

* سرعت عمل در انجام ارزیابی

به منظور رعایت حقوق نویسندگان، داوران مجله متعهد می شوند که موارد ارجاعی را در فرصت تعیین شده پاسخ دهند و چنانچه این امکان برای ایشان مهیا نیست، مجله را در جریان بگذارند.

* محرمانه بودن اطلاعات

مقالاتی که جهت ارزیابی در اختیار داوران قرار می گیرد، بایستی محرمانه تلقی گردد و در مورد محتوای آن ها هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار دیگران قرار نگیرد.

* جلوگیری از تعارض در منافع

داوران متعهد می گردند که از اطلاعات بدست آمده در مقالات به هیچ عنوان به نفع خود و یا دیگران استفاده ننمایند و در مواردی که منافع داور با نویسنده در تعارض است از قبول داوری خودداری نمایند.

* بی طرفی در انجام داوری

داوران اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، قومیت، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسائل و روابط این چنینی قرار گیرد.

*  داوری علمی همراه با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.

* توجه به منابع و ماخذ استفاده شده در مقاله

داوران دقت نظرکافی به عمل خواهند آورد تا هر گونه مطلبی که در مقاله درج شده و از منبعی دیگر اقتباس یا نقل گردیده، با رعایت دقیق ضوابط ارجاع، مشخص نمایند تا منبع مورد استفاده در مقاله درج گردد.

 

3-وظایف و تعهدات نویسندگان: 

  
* اصالت مقاله ارائه شده:

نویسندگان متعهد می گردند که مطالب ارسالی آن ها برای مجله از اصالت برخوردار باشد و قبلا تمام یا بخشی از آن در هیچ نشریه ای و به هیچ زبانی اعم از داخلی و خارجی ، منتشر نشده باشد و تمامی مطالب مربوط به خود نویسندگان باشد.

  
* عدم ارسال همزمان مقاله به چند مجله:

  ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارسال مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

* دقت در ارائه مطالب:

نویسنده باید متعهد گردد که هیچ گونه مطلبی را که منافع ملی ، شخص و یا گروه خاصی را تهدید می نماید بیان ننموده باشد و همچنین هیچ نمودی از تبعیض قومی، ملی، جنسیتی، هویتی، مذهبی، زبانی، شغلی و غیره در اثر وجود نداشته باشد.

* ارجاع‌دهی مناسب:

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است


* مشخصات نویسندگان:

نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.


* ذکر پشتیبان‌های مالی:

نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان های مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند.  

  *  اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

*************************