دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 22، اسفند 1395، صفحه 1-205 
سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

صفحه 103-135

10.22099/jls.2017.3985

حسین شریفی طراز کوهی؛ سید صلاح الدین فاطمی نژاد