توقف پخش برنامه‌های ماهواره‌ای در حقوق بین‌الملل: ارزیابی تحریم رسانه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

توقف پخش برنامه‌های ماهواره‌ای یا تحریم رسانه‌ای به‌عنوان یکی از اشکال نوین تحریم‌های بین‌المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش‌های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفاً دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه‌های ماهواره‌ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا ناقض اصولی از حقوق بین‌الملل عمومی است. از جمله این اصول، اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی مشروط پخش برنامه‌های ماهواره‌ای، اصل ممنوعیت انحصار در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول حقوق بین‌الملل ارتباطات، اصل اقدام متقابل، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا و اصل التزام به تعهدات قراردادی است. نقض این اصول می‌تواند مسؤولیت بین‌المللی دولت‌های تحریم‌کننده را به دنبال داشته باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Satellite Broadcasting Stoppage from the Perspective of International Law: Assessment of Media Sanction of Iran

نویسندگان [English]

  • S.Yaser Ziaee 1
  • Fateme Hekmati 2
1 Assistance Professor of International Law, University of Qom, Qom, Iran
2 M. A. in International Law, University of Qom. Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Media sanction is a new form of international sanctions that prevents the audience from seeing different opinions about news and educations and so on. This purpose is in contrast to the doctrine of smart sanctions according to which just the offending state has to be sanctioned.  Media sanction violates some principles of international law.  These principles are the principle of freedom of information, freedom of satellite broadcasts, the principle of immunity of states, the principles of UN charter, principle of counter measures, the principle of international telecommunication and the principle of Europe union and so on. Violation of these principles has an international responsibility for the states.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media embargo
  • Stopping of Broadcasting
  • Satellite
  • The Freedom of Satellite Broadcasts
منابع
الف. فارسی
اسلامی، شیدا (1392). «جزئیاتی از تحدید شبکه‌های ایرانی توسط غرب»، خبرگزاری فارس، (12/12/1392):          http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920124000325
بهارنیوز، (1391). «اقدام یوتل‌ست به خاطر تحریم‌ها بود یا پارازیت‌ها؟»، بهار، (15/2/1393):http://baharnews.ir/prtg.u93rak9zxpr4a.html
پرس تی وی،(1392). «حرکت جدید امریکا علیه پرس تی‌وی»، پرس تی‌وی، (5/2/1393):http://edition.presstv.ir/detail.fa/311488.html
جعفری، فرشته(1383).«میزگرد پخشفرامرزی و حقوق ارتباطات رسانه‌ای»، پژوهش و سنجش، 39 و 40: 41-10.
حدادی، مهدی(1382). «تحریم‌های بین‌المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین‌المللی». اندیشه‌های حقوقی، سال اول، 3:128-109.
حدادی، مهدی(1384). «ترتیبات منطقه‌ای و اقدامات قهری در چارچوب منشور ملل متحد». اندیشه‌های حقوقی، سال سوم، 8: 146-113.
رفیعی، غلامرضا(1381). «موانع قانونمندی پخش تلویزیونی ماهواره‌ای در حقوق بین‌الملل»، پژوهش و سنجش، سال نهم، شماره 30 و 31: 378-359.
روزنامه رسالت(6/8/1391).«قطع پخش شبکه‌های ایرانی، تهدیدی برای حقوق بین‌الملل»، شماره 7673.
زمانی، سید قاسم(1378). «پخش مستقیم ماهواره‌ای و اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل با تأکید بر ارسال پارازیت». مجله حقوقی بین‌المللی، 24: 351-319.
ژوکف، چ . پ. (1351). «اصول اساسی حقوق فضا» ترجمه محمود حیدریان، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،9: 56_46.
سلیمی ترکمانی، حجت (1389).«رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین‌الملل عام». مجله حقوقی بین‌المللی، 42: 231-207
سهرابی، عظیم(1387).«مصونیت قضایی دولت و اموال آن‌ها»، قضاوت، 53: 51-48.
شاو، ملکم(1374). حقوق بین‌الملل. ترجمه: محمدحسین وقار، تهران: اطلاعات.
شهبازی، آرامش(1390). «اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و آمریکا»، مجله حقوقی بین‌المللی، 28، 44: 71-55.
ضیایی، سید یاسر، جواد طباخی ممقانی(1390). «مداخله رسانه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 35: 340-309.
قادری، بهروز(1389). آزادی دسترسی به اطلاعات و تأثیر آن بر نظارت مردمی در نهادهای عمومی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1389.
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه (1382). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (17/8/1393):http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93975
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا (1382). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (17/8/1393):http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94078
کاتوزیان، ناصر(1358).«سوءاستفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 21: 115-103.
مقدم، نسرین(1392).«هراس صهیونیست‌ها از قدرت قلم و کتاب »، سایت خبری برون‌مرزی،(11/2/1393): http://news.irib.ir/2014-12-10-06-21-12/item/42954-
نیکبخت، حمیدرضا(1384). «مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین‌الملل»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، 15 و 16: 50-17.
هوهن فلدرن، آیگناتس زایدل (1379). حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه: سید قاسم زمانی، تهران: شهر دانش.
وهابی، فرید(2011). «یوتل‌ست: بازار ماهواره و مقتضیات سیاسی»، رادیو بین‌المللی فرانسه، (29/10/1392): http://www.persian.rfi.fr
ویوالی، میشل(1364). «تفکری بر تئوری حقوق فراملی»، ترجمه: ناصر صبح خیز،مجله حقوقی بین‌المللی، 3: 109-89.
ب. انگلیسی
Agreement Relating to the (ITSO).
Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT"
BP Exploration v. Libyan Arab Republic (53 I.L.R. 297) 1973
Briel, Robert  (2012), “Eutelsat condemns Iranian jamming”, (9/10/1392): http://www.broadbandtvnews.com/2012/10/04/eutelsat-condemns-iranian-jamming/
Connell, D.P.O (1970), International Law, vol.2, London, Steven & Sons, 2nd Edition.
Constitution of the International Telecommunication Union (ITU)
Dupont. P-E (2012).”Countermeasures and Collective Security: the Case of the EU Sanctions against Iran”, Journal of Conflict and Security Law, Vol.17, 2012. Availabe at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2086415
Eutelsat comminications (2012). “Eutelsat Statement on Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)”, (15/2/1393): http://www.eutelsat.com/news/compress/en/2012/pdf/Eutelsat%20Statement%20on%20IRIB.pdf
Fassihi,Farnaz &Paul Sonne (2012), “A Top Satellite Provider Cuts Off Iran State Broadcaster”, (3/10/1392): http://online.wsj.com/news/articles/SB10000872396390444354004578058931263559160
Forrester, Chris (2014). “Intelsat reinstates 24 Iranian channels” Advanced Television, (13/3/1393): http://advanced-television.com/2014/02/10/intelsat-reinstates-24-iranian-channels/
Gorove. S (1985). “International Direct Television Broadcasting by satellite: “Prior consent Revisited”, Journal of Transnational Law, Colombia, Vol. 24, No. 1.
 Hurwitz. B. A, (1988) “The Labyrinth of International Telecommunications Law: Direct Broadcast Satellites”, NILR
InterAmerican Security Watch (2013), “GlobeCast to pull plug on Hispan TV”, (1392/12/10): http://interamericansecuritywatch.com/globecast-to-pull-plug-on-hispan-tv
International Convention concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace, Geneva, 23 September 1936
International Telecommunication Convention, Nairobi (1982)
International Telecommunications Convention, Malaga (1973)
“Iran lashes out at EU for blocking its satellite channels” )2012), RT, (30/2/1393): http://rt.com/news/iran-slam-eu-channels-626/
Itu (2014) “Committed to connecting the world”, (1393/6/24): http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx
Mendel, Toby (2008), “Freedom of Information: A Comparative Legal Survey”, UNESCO: Paris. Availabe at: http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/12054862803freedom_information_en.pdf/freedom_information_en.pdf
Overon, (2012), (1393/7/28): http://www.overon.es/index.php-option=com_content-amp-task=view-amp-id=146-amp-Itemid=274.htm
Press tv (2013), “Spain ban on Iran’s Hispan TV, violation of democratic principles”, (1393/6/30):http://www.presstv.com/detail/2013/01/24/285347/spain-ban-on-irans-hispan-tv-illegal/
Press tv, (2013), Gulfsat drops Iran TV channels iFilm, Al-Kawthar under Eutelsat pressure (1394/4/11): http://www.presstv.ir/detail/2013/02/20/289982/gulfsat-forced-to-ban-iran-tv-channels/
Press tv, (2013). “Eutelsat pressures STN to pull plug on Iran’s Al-Alam channel”, presstv, (1393/2/30):http://www.presstv.com/detail/2013/02/24/290494/eutelsat-moves-to-take-alalam-off-air/
“Satellite Jamming In Iran: A War Over Airwaves”(2012), (12/7/1393): http://smallmedia.org.uk/sites/default/files/Satellite%20Jamming.pdf
SES (2014), (28/7/1393): http://www.ses.com/4337028/history
The International Law Association, Report of the fifty-second conference, Helsinki, YILA, 1966.
UN Doc. A/RES/2222(XXI), 19 Dec, 1966.
UN Doc. E/CN.4/1995/32.
UN Doc. A/RES/423 (V), 14 Dec, 1950.
UN Doc. A/RES/1721(XVI), 20 Dec, 1961UN Report, (1968). Action with respect to threats to the peace. http://untreaty.un.org/cod/repertory/art41/english/rep_supp3_vol2-art41_e.pdf
Wikipedia, (2014), “Arqiva”, (12/7/1393): http://en.wikipedia.org/wiki/Arqiva
Wikipedia, (2014), “Globecast”, (12/7/1393): http://en.wikipedia.org/wiki/Globecast
Wikipedia, (2014), “Satellite Telecommunications Network”, (12/7/1393): http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Telecommunications_Network