مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و وکیل دادگستری

10.22099/jls.2023.34748.3591

چکیده

تعارض عدالت و آزادی قدمتی به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صیانت از عدالت و اعمال محدودیت بر آزادی اراده، سالیان سال، آزادی قراردادی در مسیر تامین منافع افراد و عدالت توزیعی در اجتماع حکمفرمایی می کرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادی جوامع، پیش فرض‌های اصل آزاده اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهای استاندارد بیش از سایر قراردادها، مبتنی بر توجیه آزادی طرفین در استفاده از این فرم‌ها و البته صرفه جویی در زمان، هزینه‌ها و استفاده از موقعیت برتر معاملی در تحمیل شرایط قراردادی است. سوءاستفاده از این آزادی اراده، توجیهی بر تحدید این اصل و گرایش بر رعایت عدالت قراردادی شد. فقدان آزادی اراده همه طرف های قرارداد، نابرابری قدرت معاملی و نارسایی بازار از عمده‌ترین دلایل گرایش به اداره قراردادهای استاندارد است. نگارنده سعی بر این دارد تا ضمن بررسی تطبیقی این ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study on reasons for controlling unfair standard contracts

نویسندگان [English]

  • marzieh davari langroodi 1
  • jalil ghanavati 2
  • alireza fasihizade 3
1 isfahan university
2 farabi pardis
3 isfahan university
چکیده [English]

The conflict of justice and freedom is as old as contractual law. Despite the controversy over the justice protection and to restrict freewill , for many years, freedom of contract dominated the path to the interest of individuals and distributive justice in the community. But, over time, the economic relations of societies, shook the assumption of freewill. The scope of the application of standard contract, more than other contracts, is based on the justification of parties freewill in using these forms and of course, saving time, costs and having a superior position in imposing contractual terms. Abuse of this freewill, justifies the restriction of this principle and tendency to observe contractual justice as well. Lack of freewill in contracting parties, inequality of transaction power and market failure, are the main reasons for tendency toward controlling standard contracts. the author, in addition to comparative review of these reasons, tries to evaluate their importance regarding to the available criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract Control
  • Contractual Justice
  • Freedom of Contract
  • Freewill
  • Standard Contract