ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22099/jls.2023.41298.4465

چکیده

تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه‌های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می‌تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه‌ باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی‌طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی‌شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه‌گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی‌شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Procurement Complaints Dealt by Trial Committees from the Perspective of Fair Trial Principles

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rezaei 1
  • Asadollah Yavari 2
1 Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Until the enactment of the Public Procurement Law, disputes over tenders were heard in public courts. Nevertheless, the law placed litigation between the tenderer and the contracting authorities within the jurisdiction of the procurement complaints’ committee of trial. Indubitably, the establishment of this committee is a positive step due to the simple, free and specialized proceedings of this committee towards public courts. Nonetheless, the committee’s procedural rules suffer from some defects in terms of the principles of a fair trial, which could impugn its performance. If the trial's purpose is to realize the right, then the way to reach the right shall be just. Otherwise, the trial is rendered futile, whether it is held in a court or in a tribunal-like entity. The findings of the present study indicate that principles such as the right to litigation, impartiality, access to verdicts and having a lawyer are not observed in such committees. Litigation is subject to the opinion of the chairman of the contracting authority, most of the members of the committee are officials of the executive branch, the board's verdicts are not published and the right to have a lawyer is not stipulated in the committee’s charter. Ergo, the pertinent laws and regulations as well as the procedure of the aforementioned committees should be amended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procurement
  • Fair Trial
  • Litigation
  • Impartiality
  • Transparency
  • Equality of Arms