تلاقی اصل استقلال و منع پرداخت مرجح در اعتبارات اسنادی و ورشکستگی با تأکید بر حقوق امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از حالاتی که می‌‌‌تواند نقطه اصطکاک و تماس حقوق اعتبارات اسنادی و حقوق ورشکستگی قرار گیرد، ورشکستگی متقاضی اعتبار و مسائل پیرامون آن است. مسئله‌ اصلی قابل طرح آن است که آیا ورشکستگی متقاضی اعتبار بر حقوق ‌و تکالیف سایر اطراف‌ معامله‌ اعتبار تأثیرگذار است؟ اهمیت این مسئله از آنجا نشئت ‌می­گیرد که با ورشکستگی متقاضی اعتبار پاره‌ای اصول ‌و مقررات حاکم بر اعتبارات ‌اسنادی – ورشکستگی (اصل استقلال اعتبار و اصل منع پرداخت ‌مرجح) در تلاقی با یکدیگر قرار می‌گیرد. برای رفع تعارض احتمالی، اصول عام حاکم بر تجارت همچون اصل‌ کارآمدی و تقویت اعتبار می‌تواند راهگشا باشد. بر این ‌اساس اصل استقلال اعتبار در موارد تعارض احتمالی، محترم انگاشته‌ می‌شود، اما نباید در این خصوص جانب افراط پیشه کرد؛ به‌نحوی که به این اصل جنبه تقدس داده‌ و آن را مطلق و غیرقابل عدول و ماورای اصول حاکم بر تجارت فرض کرد. در این‌ راستا به نظر می‌رسد در فرض ورشکستگی متقاضی ‌اعتبار تضمینی، تحت شرایطی می‌توان قائل به عدم‌ پرداخت وجه اعتبار به ذی‌نفع ‌اعتبار شد. بر همین اساس هدف این مقاله، بررسی تلاقی مذکور است. مبنای بررسی، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا است، هرچند که در صورت لزوم، حقوق ایران نیز مورد مداقه قرا خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roles of Independence Principle and Preferential Transfers in Tension between Documentary Credit and Bankruptcy: With a Focus on the U.S. Case Law

نویسندگان [English]

  • Ali Moghadam Abrishami 1
  • Mohammad Behnam 2
1 Allameh Tabataba'i
چکیده [English]

The insolvency of the applicant in documentary credit transactions could lead to complexity and tension between laws of documentary credit and bankruptcy. The question posed here is: What are the effects of the insolvency of the applicant on rights and obligations of the issuer and the beneficiary? This is a significant question which results in creating a conflict and tension between the principle of independence in letter of credit and preferential transfers in bankruptcy in the event that the applicant becomes bankrupt. To deal with this problem, general principles in the field of commerce, such as efficiency and reinforcement of credit, could be taken into account. On this basis, it is necessary to adhere to the principle of independence; nevertheless, this principle should not be given a weight beyond principles of commerce. This article aims to examine situations in which the above-mentioned tension is raised by placing a particular emphasis on the U.S. case law. It would seem that in the case of standby letter of credit, the applicant’s insolvency could lead the issuer, depending on circumstances, to be reluctant to honour the letter of credit and pay it to the beneficiary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letter of Credit
  • Bankruptcy
  • Independence Principle
  • Preferential Transfer
  • Principle of the Commerce