تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

اختلافات کشورهای حوزه دریای جنوبی چین، مدتهاست که توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. دولت چین تلاش می‌کند از طرق مختلفی چون ممانعت از عبور کشتی‌های خارجی، ادعاهای حاکمیتی خود را به تثبیت برساند، اما با اعتراض شدید سایر قدرت‌های دریایی، به‌ویژه دولت آمریکا روبرو شده که تلاش می‌کند با اجرای برنامه «آزادی دریانوردی» مانع ازشکل‌گیری عرف بین‌المللی جدید شود. مسلماً، دستاورد مقاله حاضر برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای هدف در برنامه مذکور، خالی از فایده نیست. در این مقاله که مبتنی بر شیوه تحلیلی-توصیفی است، در صدد تببین اختلافات منطقه و ارتباط میان برنامه آزادی دریانوردی و  PSIهستیم. همچنین، این برنامه را به عنوان سازوکاراجرایی مؤثر در تضمین اجرای مقررات حقوق بین الملل دریاها ارزیابی کرده و ضمن معرفی برنامه، دیدگاه خود را در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مطرح می­کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Confrontation of the U.S FON Program And China’s Sovereign Claims in the South China Sea

نویسندگان [English]

  • S. Hadi Mahmoudi 1
  • Arefeh Rastgoo Afkham 2
1 Assistant Professor of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Postgraduate of International Law, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
چکیده [English]

South China Sea disputes among regional states have long been taken account of by the international community. China, is trying to establish its sovereignty claims over the SCS through different methods such as blocking foreign ships. But these activities have been opposed drastically by other sea powers specifically the U.S that seeks to prevent the existence of new customary rules through the FON. What is achieved in this paper can be also of use for the Islamic Republic of Iran as a target state. This paper in which an analytical-descriptive method is followed, scrutinizes the regional disputes and the relationship between PSI and the FON. It also evaluates the program as an effective mechanism for ensuring the implementation of the international law of the sea and, while introducing the US freedom of navigation program, we present our view on its legitimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creeping Jurisdiction
  • South China Sea
  • FONP
  • Settlement of Disputes
  • Law of the Sea
الف. فارسی
بحرینی، علی، مجدزاده خاندانی، بهروز(1395)، «بررسی آزادی عبور از تنگه‌ها و امکان مسدود کردن تنگه هرمز در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، سال اول، 1: 98-69.
خضری، رؤیا(1391)، «استراتژی چین و آمریکا در دریای جنوبی چین»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، 3: 758-743.
داداش­نیا کاسمانی، مسعود(1391), «طرح ابتکار امنیت اشاعه در پرتو حقوق بین‌الملل"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، تهران.
رنجبریان، امیرحسین، صیرفی، ساسان(1391)، «بررسی خط مبدأ ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن»، مجله حقوقی بین‌المللی،48:35–64.
رنجبریان، امیرحسین، صیرفی، ساسان(1394)، «برنامه آزادی دریانوردی آمریکا»، مجله حقوقی بین‌المللی، 52: 121–158.
زرنشان، شهرام(1393)، شکل‌گیری و شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی، تهران: انتشارات گنج دانش.
موسوی، سید فضل‌الله، موسوی، سید مهدی، جدیدی، انسیه(1391)، «تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره چهارم، 1: 163-135.
 
ب. انگلیسی
Case Concerning Anglo-Norwegian Fisheries (United    Kingdom v. Norway), Judgment, ICJ Reports, 1951.
Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgement, ICJ Reports, 1986.
Case Concerning Maritime Delimitation and Territoial Questions Between Qatar and Bahrain, Judgement, ICJ Reports, 2001.
Chen, Yo-Jung(14 July 2016), “South China Sea’ The French Are Coming”. At: http://thediplomat.com/2016/07/south-china-sea-the-french-are-coming/
Corfu Channel Case, PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS,DOCUMENTS,VOLUME 1., Application.-British Memorial and annexes, P.2, Para.9.
Doolin, Joel, (2006), “The Proliferation Security Initiative: Cornerstone of a New International Norm”, Naval War College Review, Vol.59, No. 2., pp.1-29.
Dupuy, Florian, Dupuy, Pierre-Marie(2013), “A Legal Analysis of China’s Historic Rights Claims in the South China Sea”, The American Journal of International Law, Vol. 107, No.1, pp.124-141.
Etzioni, Amitai(2015),“Freedom of navigation assertions: The United States as the world’s policeman”, Armed Forces and Society, George Washington University, pp.1-17.
Galdorisi, George (1996), “The United States Freedom of Navigation Program: A bridge for international compliance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea?”, Ocean Development & International Law, Vol. 27, No.4, pp.399-408.
Liu, Fu-Kuo, Spangler, Jonathan (2016), “South China Sea Lawfare: Legal Perspectives and International Responses to the Philippines v. China Arbitrarion Case”, South China Sea Think Tank and Taiwan Center for Security Studies, No.65, pp.1-170.
Lotus Case, PCIJ, Series A, No.10, 1927.
Lowe, Aya(27 October 2015), “Philippines’ Aquino welcomes US warship’s deployment in disputed sea”, Channel News Asia. At:http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/philippines-aquino/2221382.html
Majumdar, Munmun(2013), “India’s stakes in the South China Sea”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.3, No.13, pp. 242-247.
Moss,Trefor(3 November 2015), “Support grows for U.S. approach in South China Sea”, The Wall Street Journal. At: http://www.wsj.com/articles/support-grows-for-u-s-approach-in-south-china-sea-1446545714
Odom, Jonathan G. (30 October 2015), “How the U.S. FON Program Is Lawful and Legitimate”, At:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2685494
PCA, the South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines and the People Republic of China), Award, 12 July 2016.
Pham, Hunf(2016),“Philippines V. China: The South China Sea Finally Meets International Law”, Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law, Vol. 16, Issue 2, pp.1-12.
Press Conference by the Defense Minister Nakatani(3 October 201).At:http://www.mod.go.jp/e/pressconf/2015/10/151030.html
Roach J., Ashly, Smith, Robert W. (2012), “Excessive Maritime Claims, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 3rded.
Rose, Stephen (2009), “Naval activity in the EEZ—Troubled waters ahead?”, Naval Law Review, Vol. 21, Issue 2, 123-145.
The American Presidency Project (10 March1983), “Statement on United States Oceans Policy”.At:http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=41036
Storey, Ian (24 June 2010), “Shangri-La Dialogue Highlights Tensions in Sino-U.S. Relations”, China Brief, Vol. 10, No.13.
The Avalon Project(8 January 1918), “President Woodrow Wilson's Fourteen Points”Documents in Law, History and Diplomacy, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School. At:http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
Thayer,Carlyle A. (27 September 2016), “Does Russia Have a South China Sea Problem?”. At:http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/does-russia-have-south-china-sea-problem-17853
UnitedNations Convention of the Law of the Sea 1982(10 March 1983).
US Department of States,(28 February 2017), “Freedom of Navigation (FON) Report for Fiscal Year (FY) 2016”(28 February 2017). At: https://policy.defense.gov/Portals/11/FY16%20DOD%20FON%20Report.pdf?ver=2017-03-03-141349-943
Wimbledon Case, PCIJ, Series A, No.1, 1923.
Wolfrum, Rüdiger(Januahry 2009), “Freedom of Navigation: New Challenges”. At: https://www.researchgate.net/publication/41833047_Freedom_of_Navigation_New_Challenges
Yang, Zewei(September 2012), “The Freedom of Navigation in the South China Sea: An Ideal or A reality?”, Beijing law Review, Vol.3, No.3,138-143.