وضعیت حقوقی شهرک نشینان مناطق اشغالی فلسطین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22099/jls.2024.49233.5095

چکیده

رژیم صهیونیستی از سال‌های ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین شهرک‌سازی در مناطق اشغالی را آغاز کرد. با توجه به اشغالی بودن و حاکمیت حقوق بشردوستانه در این مناطق و ممنوعیت انتقال شهروندان به مناطق اشغالی، وضعیت حقوقی شهرک‌نشینان از ابتدا محل بحث بوده است. این مقاله با روش تحلیلی_ توصیفی سعی می‌کند با توجه به حقوق حاکم بر اشغال و وضعیت حقوقی غیر نظامیان در مناطق اشغالی با توجه به حاکمیت قوانین نظامی در این شهرک‌ها، خشونت مسلحانه آنان و همچنین با اشاره به فعالیت‌های نظامی آنان در این مناطق، رزمنده بودن آنان را اثبات نماید.این مقاله همچنین قصد دارد اثبات نماید دیگر شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی که چنین فعالیتی ندارند و با سیاست‌های انتقال جمعیت اسرائیل به شهرک‌های مناطق اشغالی منتقل شده‌اند، عملاً تبدیل به سپر انسانی اقدامات رژیم اسرائیل شده اند. سپرهای انسانی که در صورتی که داوطلبانه در این مناطق ساکن شده باشند، وضعیت حقوقی آنان به مفهوم رزمنده نزدیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Status Of the settlers of occupied palestinian territories

نویسندگان [English]

  • Ali Ahadi Karnagh 1
  • Fatemeh Fooladi 2
1 Public and International law, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran.
2 Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the beginning of the occupation of Palestine, the Zionist regime immediately initiated the construction of settlements in the occupied territories of Palestine. Given the of occupation, International humanitarian law, and the prohibition on transferring citizens to the occupied territories, the legal status of the settlers has been a topic of debate from the outset. This article with analytical-descriptive method aims to demonstrate that the residents of the occupied palestinian territories can be considered as combatants based on the application of military laws in these settlements, their engagement in armed violence, and their involvement in military activities. In addition, the settlers who were relocated to settlements through Israeli population transfer policies and do not engage in such activities effectively become human shields for the actions of the Israeli regime. If these settlers have voluntarily chosen to settle in these areas, their legal status can be considered similar to that of combatants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Settlers
  • armed violence
  • military activity
  • civilian
  • combatant
  • Human shield