تأملی بر امکان‌سنجی تعقیب داخلی و بین‌المللی جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

10.22099/jls.2024.49354.5106

چکیده

جنایات بین‌المللی ارتکابی سران و نیروهای رژیم صهیونیستی در غزه، به ویژه در جریان جنگ اخیر (از 7 اکتبر 2023) بی‌تردید مستوجب تعقیب و محاکمه است. اما اینکه بر اساس ظرفیت‌های حقوق کیفری بین‌المللی در زمینه اصول و معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها و در رابطه با تأسیس و فعالیت دادگاه‌های بین‌المللی، نهایتاً در کدام دادگاه و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد و اینکه دست‌یابی به چنین هدفی با چه موانع و محدودیت‌های حتمی یا احتمالی مواجه خواهد شد، خود مسأله‌ای مهم و قابل تأمل است که بررسی و پاسخ آن، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد. یافته‌های پژوهش که بر اساس روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است، نشان می‌دهد که در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها، فرض مداخله قضایی از طریق اصول صلاحیتی سرزمینی و فراسرزمینی حتی صلاحیت جهانی با توجه به محدودیت‌های قانونی، قضایی و اجرایی آن، امری ناممکن و یا بسیار محدود، ناچیز و ناکارآمد است. در سطح بین‌المللی نیز امکان تعقیب این جنایات با تشکیل دادگاه‌های اختصاصی یا مختلط و یا با ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، فرضی ناممکن و یا بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد. اما با دولت محسوب‌شدن فلسطین و بر آن اساس، پذیرش صلاحیت موردی دیوان و الحاق به اساسنامه آن و ارجاع وضعیت توسط دولت فلسطین به دیوان و نیز با ابتکار دادستان دیوان به آغاز تحقیقات، اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات ارتکابی مورد بحث، امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reflection on the feasibility of national and international prosecution of the crimes committed by the Zionist regime in Gaza

نویسنده [English]

  • F Forughi
shiraz university
چکیده [English]

The crimes committed by the Zionist regime in Gaza, particularly during the recent war from October 7, 2023, are clear examples of specific international crimes, such as war crimes, crimes against humanity, genocide, and aggression. Prosecutors of these crimes are essential, but determining the jurisdiction of national courts and the establishment and activity of international courts is a complex issue. Research based on analytical-descriptive methods and library sources reveals that judicial intervention through territorial and extra-territorial jurisdictional principles is impossible or extremely limited due to legal and judicial limitations. At the international level, prosecuting these crimes by forming special or mixed courts or referring the situation of Palestine to the International Criminal Court by the UN Security Council seems impossible or improbable. However, with the recognition of the Palestinian state, acceptance of the court's case jurisdiction, and referral of the situation by the Palestinian government to the court, and the initiative of the prosecutor, it is possible for the criminal court to have jurisdiction over the crimes committed in question, despite the possibility of non-cooperation by the Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International crimes
  • National courts
  • International courts
  • Gaza
  • the Zionist regime