تقابل حقوق اساسی رژیم اسرائیل با تعهدات کنوانسیون حقوق کودک: نقض مصالح عالیه در قانون دولت-ملت یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

10.22099/jls.2024.48960.5054

چکیده

رژیم اسرائیل به‌عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره‌مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش‌های قانون‌گذاری را متعهد می‌کند، مصالح عالیه کودک را به‌عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک‌های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می‌تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت کرده و تضمین نماید؟ به نظر می‌رسد، بخش‌های قانون‌گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به‌تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contrasting the basic rights of the Israeli regime with the obligations of the Convention on the Rights of the Child: violation of the best interests of the child in the Jewish Nation-State Law

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Azarpendar 1
  • Reza Mousazadeh 2
1 Law Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Diplomacy department, School of International Relation
چکیده [English]

As one of the parties to the Convention on the Rights of the Child, the regime of Israel is committed to Article 2 of the Convention on the benefit of children within the jurisdiction from all the rights contained in the Convention. One of these rights is stated in Article 3(1) of the Convention, which obliges the legislative departments to consider the best interests of the child as a primary consideration. On the other hand, in 2018, the Knesset of the Israeli regime approved a document entitled the Jewish Nation-State Law, which, among other regulations, considered the right to exercise national self-determination exclusive to the Jewish people and has considered the construction of Israeli settlements as a value. The question that arises here is whether the Jewish Nation-State Law can respect and ensure the principle of the Best interests of Palestinian children? It seems that by approving this law, the legislative bodies, in addition to the principle of non-discrimination, have violated, right to identity, right to health, the right to care, protection and safety, and right to education of Palestinian children and as a result, it has violated their best interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Principle of Non-Discrimination
  • Right to identity
  • The Rights of Palestinian Children
  • The Jewish Nation-State Law
  • The Best Interests of the Child