حق بر عبادت و دسترسی و مساله رژیم حقوقی حاکم بر بیت المقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

10.22099/jls.2024.49200.5086

چکیده

کنترل بیت المقدس مهمترین مساله منازعه اسراییلی/فلسطینی است. دولت اسراییل و قانون اساسی فلسطین بر پایتختی بیت المقدس تاکید دارند. بیت المقدس سایت مذهبی، مورد ادعای پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی است. تضمین دسترسی پیروان این ادیان، به بیت المقدس سنجه ای است که باید در حل نهایی منازعه مورد توجه باشد. تلاش برای ارایه سنجه ای پیشنهادی برای حل منازعه اسراییلی/فلسطینی براساس آموزه حق بر عبادت و دسترسی پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی به بیت المقدس مساله این پژوهش است. روش این پژوهش در مرحله داوری تحلیلی است. البته با توجه به بین رشته ای و تطبیقی بودن ساحتی از پژوهش، مقایسه و تطبیق آموزه های دو حوزه دانشی فقه و حقوق بین الملل در زمینه مساله مورد بحث مدنظر بوده است. به نظر می رسد که با توجه به آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی فقهی حل این منازعه با تاکید بر «طرح شناسایی استقلال بیت المقدس»، به نوعی در دسترس است. طرح شناسایی استقلال بیت المقدس تضمین کننده، حق دسترسی پیروان ادیان مختلف به سایت های مقدس مورد ادعای خویش است. شناسایی استقلال بیت المقدس همسو با آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی و آموزه های اسلامی و فقهی است. چنانکه تامین کننده مقاصد شریعت در زمینه حق بر عبادت و دسترسی است. بازخوانی طرح استقلال با ادبیات حقوق بشری و دینی باعث می شود که سناریوهای همسو با آن، در مقایسه با دیگر طرح های حل منازعه، توفیق بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The right to worship and access and the issue of the legal regime governing Jerusalem

نویسنده [English]

  • mohammad ali hashemi
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science of Shiraz University
چکیده [English]

The control of Jerusalem is the most important issue in the Israeli/Palestinian conflict. The Israeli government and the Palestinian constitution emphasize the capital city of Jerusalem. Jerusalem is a religious site claimed by followers of the Jewish, Christian and Islamic religions. Ensuring the access of the followers of these religions to Jerusalem is a criterion that should be taken into consideration in the final resolution of the conflict. The problem of this research is to try to provide a suggested criterion for solving the Israeli/Palestinian conflict .The method of this research is in the analytical judgment stage. Of course, the comparison and adaptation of the teachings of the two academic fields of jurisprudence and international law have been considered in the context of the discussed issue. based on the doctrine of the right to worship and the access of the followers of Jewish, Christian and Islamic religions to Jerusalem. It seems that according to the teachings of the international human rights system and jurisprudential foundations, the solution of this conflict is somehow available by emphasizing the "plan to recognize the independence of Jerusalem. The plan to recognize the independence of Jerusalem guarantees the right of access of followers of different religions to their claimed holy sites. Recognizing the independence of Jerusalem is in line with the teachings of the international human rights system and Islamic and jurisprudential foundations and teachings. As it provides the purposes of Sharia in terms of the right to worship and access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jerusalem
  • the right to worship
  • the right to access
  • the international law of holy places
  • Islam and freedom of belief
  • the Israeli/Palestinian conflict