شناسایی جنایات جنگی اسرائیل در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین تحت رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22099/jls.2024.48742.5048

چکیده

با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین‌الملل، عالم برای نخستین بار شاهد آن بود که بشریت گرد هم آمده و با یکدیگر هم‌ نظر شده‌ تا جدای از هر اعتقاد و نگرشی، حفظ کرامت و حیات انسان را در جنگ بر همه چیز مقدم سازد؛ چنین نطفه‌ای طی سالیان سال رویش نمود و منجر به تصویب معاهداتی نظیر کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل‌های الحاقی 1977، اساسنامه رم 1998 و برپایی دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2002 برای شناسایی جنایات جنگی شد. اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ‌ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در ایام نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مشخص است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی‌گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های شهری، پناهگاه‌ها، اماکن مسکونی و محیط‌زیست است. حال پرسش‌های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با به عضویت درآمدن فلسطین بر اساسنامه رم و ماهیت بین‌المللی درگیری، بنابر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی بر جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه‌رم، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition of Israel's War Crimes in the 2023 Israel-Palestine Conflict under the Investigation of the International Criminal Court

نویسنده [English]

  • Milad Haji Esmaeili
.Faculty of Law, Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the approval of the First Geneva Convention in 1864 and the formulation of the law of war in international law, the world witnessed for the first time that humanity came together and agreed with each other to preserve dignity and life regardless of any belief or attitude. Such an idea grew and led to the ratification of treaties such as the four Geneva Conventions (1949), the Additional Protocols (1977), the Rome Statute (1998) and the establishment of the International Criminal Court (2002) to identify war crimes. Now, Israel, which claimed to be the biggest victim of war crimes in WorldWarII, is brutally killing civilians in the 2023 Israeli-Palestinian conflict in Gaza. At the time of writing this article, the end of this conflict is still unclear; But what is clearly known is the loss of lives of thousands of innocent civilians and the destruction of Gaza's vital positions, such as hospitals, urban infrastructure, shelters, residential areas, and the environment. Now, the main questions are, which authority and based on which rules has the authority to identify and investigate Israel's war crimes? And which war crime has Israel committed during the conflict? The research hypothesis is that with Palestine becoming a member of the Rome Statute and according to Article 12 of the Statute, the International Criminal Court has jurisdiction over war crimes and referring to the provisions of Article 8 of the Rome Statute, Geneva Conventions and Protocols, Israel has committed various war crimes against protected persons and objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geneva Conventions and Additional Protocols I&؛ II
  • International Criminal Court
  • Israel-Palestine Conflict
  • Rome Statute
  • War crimes