امکان سنجی ارتکاب نسل کشی در غزه توسط اسرائیل در پرتو عملیات طوفان الاقصی ( 7 اکتبر 2023)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل

10.22099/jls.2024.49213.5089

چکیده

ژنوسید، یکی از مهم ترین جرایم بین المللی است و از آن به عنوان جرم ِجرایم یاد شود. اهمیت این جرم در پیوند مستقیم با حقوق بنیادین بشر از جمله، حق حیات است که در زمان مخاصمات مسلحانه، نوعا حقوق بشردوستانه بین المللی را نادیده می گیرد. تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی پیشین و رواندا در دهه نود، مسیر را بر تعقیب کیفری مرتکبان این جرم، هموار نمود و در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان یکی از جرایم مشمول صلاحیت دیوان شناسایی شد. این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و در پرتو گزارش های رسمی، دکترین و رویه قضایی بین المللی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ارکان مادی و معنوی ژنوسید ( قصد خاص)، در پرتو عملیات نظامی اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان (مردم غزه) محقق شده است؟ مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو اقدامات انجام شده توسط اسرائیل، رکن مادی، به ویژه قتل اعضای گروه، ایراد صدمه شدید جسمی ویا روحی و تحمیل شرایط زندگی نامناسب و همچنین رکن معنوی جرم ژنوسید در عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر 2023)، توسط اسرائیل، محقق شده است و مردم نوار غزه را می توان قربانی جدید این جرم نامید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The possibility of committing genocide in Gaza by Israel in the light of Al-Aqsa storm operation (October 7, 2023)

نویسنده [English]

  • Mahdi Reza Sadeghi
Ph.D. in international law
چکیده [English]

Genocide is one of the most important international crimes and it is referred to as the crime of crimes. The importance of this crime is in direct connection with fundamental human rights, including the right to life, which usually ignores international humanitarian law during armed conflicts. The establishment of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda in the nineties paved the way for the criminal prosecution of the perpetrators of this crime, and it was identified as one of the crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court in the Statute of the International Criminal Court. This article answers the question of whether the actus reus and mens rea elements of genocide (specific intent) in the light of recent Israeli military operations against the Palestinians (the people of Gaza) have satisfied? In the light of official reports, doctrine and international jurisprudence in a descriptive and analytical way, The article concludes that in the light of the actions carried out by Israel, the actus reus element, especially the killing of group members, the infliction of severe physical or mental harm and the imposition of inappropriate living conditions, as well as the mens rea element of the crime of genocide in the Al-Aqsa storm operation (October 7, 2023), by Israel has been realized and the people of the Gaza Strip can be called the new victims of this crime.

Key words: Al-Aqsa storm operation, Israel, Gaza people, genocide

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Aqsa storm operation
  • Israel
  • Gaza people
  • genocide
  • actus reus