چالش‌های طرح جمهوری اسلامی ایران درخصوص همه‌پرسی در فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل و بایسته‌های روزآمدسازی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم،ایران

10.22099/jls.2024.42526.5085

چکیده

آزادسازی قدس شریف از یکی از آرمان‌های قیام منتهی به تشکیل حکومت اسلامی در ایران شناخته می‌شود. دولت ایران و مردمان آن در طول سالیان طولانی همواره کوشیده‌اند تا در ابعاد مختلف، حمایت از فلسطین را مدنظر قرار دهند. در این راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران، راه‌حل خود درخصوص فلسطین را با عنوان «طرح برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» ارائه کرده است. این طرح که برمحور ادبیات حقوق بین‌المللی ارائه شده، تلاش می‌کند با استناد به مقررات و الزامات حقوق بین‌الملل ، طرحی حقوقی از راه‌حل ایرانی مسأله فلسطین را ارائه کند. این نوشتار به این مسأله اساسی می‌پردازد که طرح ایرانی از منظر حقوق بین‌الملل با چه چالش‌هایی روبروست و برای روزآمدی و ارتقای آن، به چه موضوعاتی باید توجه کرد؟. از این‌رو مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی به چالش‌ها و بایسته‌های بازنگری در طرح یادشده می‌پردازد. از منظر این نوشتار، «بی‌توجهی به ایده تشکیل دو دولت»، «بی‌توجهی به نقش ساختار سیاسی و رسمی کنونی» و «بی‌توجهی به ترمینولوژی حقوق بین‌الملل»، سه چالش جدی حقوقی در مسیر پیش‌روی طرح ایرانی است. براساس یافته‌های این مقاله، زمان آن فرارسیده که دولت ایران، نسخه جدیدی از این طرح را ارائه دهد و در آن، علاوه بر اتخاذ رویکردی اقناعی، به‌سمت اقدامی جمعی (در ابعاد حقوقی و سیاسی) گام‌ بردارد. نسخه بازنگری‌شده بایست از ادبیات حقوقی به‌روزتری بهره‌مند باشد و تحولات اخیر ناشی از اقدامات سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای قضایی بین‌المللی (دادگستری و کیفری) را در خود منعکس کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Challenges of the Plan of the Islamic Republic of Iran on the Referendum in Palestine from the Point of View of International Law and the Need to Update it

نویسنده [English]

  • Mohammad Saleh Taskhiri
Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The liberation of Quds is known as one of the goals of the uprising leading to the establishment of the Islamic government in Iran. The government of Iran and its people have always tried to support Palestine in various dimensions. In this regard, the government of the Islamic Republic of Iran has presented its solution regarding Palestine under the title of "Plan for holding a national referendum in the land of Palestine". This article deals with the basic problem of what challenges the Iranian plan faces from the point of view of Regulations and requirements of international law and what matters should be paid attention to in order to revise and improve it. Therefore, the article deals with the challenges and essentials of revision in the mentioned plan with an analytical and descriptive method. From the point of view of this article, "ignoring the idea of Establishment two-States", "ignoring the role of the Current Official Structure" and "ignoring the terminology of international law" are three serious legal challenges in the way forward of the Iranian plan. Based on the findings of this article, the time has come for the Iranian government to present a new version of this plan and, in addition to adopting a persuasive approach, take a step towards collective action (at legal and political aspects). The revised version should use from more up-to-date legal literature and reflect the recent developments caused by the actions of human rights mechanisms and judicial institutions (ICJ and ICC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palestinian Referendum
  • Two-State Solution
  • Palestinian Issue
  • Legal Integration
  • Right to Self-Determination
  • Human Rights