تأملی بر عملیات نظامی 7 اکتبر 2023 حماس و پاسخ اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل. بخش حقوق عمومی و بین الملل. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه شیراز

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

10.22099/jls.2024.49148.5074

چکیده

در 7 اکتبر 2023، حماس دست به عملیات نظامی برق‌آسایی علیه اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین زد که از سوی حماس، «طوفان الاقصی» نامیده شد. این عملیات که سرآغاز مخاصمه‌ای تمام عیار میان طرفین بود، به کشته شدن حدود 1400 نفر و اسارت 240 تن از نظامیان و غیرنظامیان اسرائیلی منجر شد. در مقابل، اسرائیل با هدف نابودسازی کامل حماس، مبادرت به محاصره‌ی کامل نوار غزه نمود که تا زمان نگارش این سطور، تلفات انسانی در غزه به بیش از 17 هزار نفر رسیده است. مقابله با اشغال خارجی در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس، و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم‌ترین توجیهاتی هستند که برای این مخاصمه مطرح شده است. این مقاله بر پایه‌ی روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان اقدامات حماس و اسرائیل در بحران پیش‌آمده را از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور مورد ارزیابی قرار داد؟ نوشتار حاضر با در نظر گرفتن فروض مختلف نتیجه می‌گیرد که نفس عملیات 7 اکتبر حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر توجیه قانونی دارد؛ با ذکر این نکته‌ که اعمال چنین حقی می‌بایست با رعایت مقررات بین‌المللی در انتخاب نوع، شیوه‌ و ابزارهای انجام عملیات نظامی صورت گیرد. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز هم از منظر حقوق بر جنگ و هم اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین‌های اشغالی توجیه قانونی قابل اتکائی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reflection on the military operation of October 7, 2023 by Hamas and Israel's response from the point of view of the international law from Resort to Force

نویسندگان [English]

  • Aghil Mohammadi 1
  • Abdollah Abedini 2
  • Amirabbas Kiani 3
1 Assistant professor in international law.Department of public and international law. School of law and political sciences. Shiraz university. Shiraz. Iran
2 Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT)
3 Master student of International Law, School of Law and Political Science, Shiraz University
چکیده [English]

On October 7, 2023, Hamas launched a lightning military operation against Israel in the Occupied Palestinian Territories, which was called the "Al-Aqsa Flood" by Hamas. This operation, which was the beginning of a full-scale battle between the parties, led to the death of 1400 people and the capture of 240 Israeli soldiers and civilians. On the other hand, with the aim of completely destroying Hamas, Israel launched a complete blockade of the Gaza Strip, and until the time of writing these lines, human casualties in Gaza have reached more than 17 thousand people. Countering foreign occupation in line with Hamas's right to self-determination, and Israel's legitimate defense, are the most important justifications for this conflict. Based on the descriptive-analytical method, this article answers the question of how to evaluate the actions of Hamas and Israel in the current crisis from the perspective of the international law of resorting to force. Considering various assumptions, this article concludes that Hamas's October 7 operation has legal justification in the form of the right to self-determination and fight against the occupier; Noting that the exercise of such a right should be done in accordance with international regulations in choosing the type and method of military operations and the means of carrying them out. Invoking legitimate defense by Israel does not have a reliable legal justification both from the point of view of the rights to war and the authority of the occupier to establish order in the occupied territories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel
  • Terrorism
  • International law from Resort to Force
  • Hamas
  • Right to self-determination
  • legitimate defense