حق‌الوکاله‌های احتمالی و مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه مراغه

2 دانشجوی رشته حقوق، دانشگاه مراغه

چکیده

یکی از نهادهای رایج در نظام­های حقوقی کامن­لا به‌ویژه امریکا، حق­الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق­الوکاله­ها، ‌‌‌‌پرداخت حق‌الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق‌الوکاله‌ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق‌الوکاله و یا درصدی از محکوم­به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام‌های حقوقی با وجود پذیرش این توافق‌ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق‌الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام­ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق­الوکاله­ها پیش­بینی شده است. در حقوق ایران علی­رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق­الوکاله­های مشروط که حق‌الوکاله بخشی از مدعی‌به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق‌الوکاله­ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق­الوکاله­های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده‌ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می­­رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق‌الوکاله­های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق‌الوکاله­ها در نظام حقوقی امریکا می­تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه­های مربوط به حق‌الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contingency and Conditional fees

نویسندگان [English]

  • nahid safari 1
  • Artin Jahanshahi 2
1 university of maraghe- law departement
2 Law student, Maragheh university
چکیده [English]

Contingency fee is one of the common institutions of common law legal system particularly in the united state. In this type of fees, the payment of fee is conditional to the results of lawsuit. So if the lawsuit fails, no fee would be paid to the lawyer and if the lawsuit is successful, more than usual amount or a pecent of condemned amount will be paid. Despite accepting theses agreement in some legal systems, there are some limitations in order to make conformity with their own legal system which make different, the importance and functions of it in compare with the U.S. In some legal systems, other institutions with the same function are predicted too. In Iran legal system, despite of freedom of contract, according to article 80 of the law of attorney regulations, a type of contingency fees which is a part of a demand are prohibited. This paper with a comparative attitude and with insisting on U.S legal system and clarifiying the conditional and contingency fees and its advantages and disadvantages, defend the accepting of it in Iran legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional fee
  • Contingency fees
  • Percentage Contingency Fee
  • Freedom of contract
سمامی، عبدالله (۱۳۹۰) «سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و کارآموزان»، http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id =2352
صدرزاده افشار، محسن (1366) «معاضدت قضایی و تغییر مفهوم آن بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای باختر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 23، صص ۲۳-۳۷.
مقدادی، محمد مهدی (1395) «ضرورت تحول معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و فواید آن»، فصلنامه تخصصی دین و قانون، دوره 4. صص 87-123.
مولودی، محمد و دیگران (۱۳۹۵) «حقوق فرا فردی به عنوان مبنایی برای دعاوی جمعی»، تحقیقات حقوقی، شماره 75، صص ۲۷۳-۲۹۵.
هیات پژوهشگران کاوندیش (1389) نظام حقوقی انگلستان، ترجمه دکتر نسرین مهرا، تهران: میزان.
 
ب. انگلیسی
Albert, Jean (2007) ”Study on the Transparency of Cost of Civil Judicial Proceedings in the European Union”, Country Report.
Austin, Gary William (2017) ”Contingency Fee in the South African Law”, UP Space Institutional Repository.
Dechart’s International Dispute Resolution Group (2007) ”The Continuing Debate on the Introduction of Class Actions in France”, Bloomberg L.P. European Business Law Journal, pp 1-4.
Emons, Winand (2007) ”Conditional vs. Contingent Fees”, Oxford Economic Papers,Vol. 59, pp. 89-101.
Engstrom, Nora F.) 2014) ”Lawyer Lending: Costs & Consequences”, DePaul L. Rev, Vol 61, pp. 377-446.
Fox, Jonathan J. (2012) ”Fixing Compensation Pursuant to a Contingent Fee Contract Following a Premature Termination of the Attorney –client Relationship”, Loyola Law Review,Vol 57, pp. 867-869.
Freeby, Eric C. (2004) ”Ethics & Professional Responsibility –Contingency Fee–An Attorney’s Right of Recovery When Discharged from a Contingent Fee Contract”, ULAR Law Review, Vol. 27, pp. 169-190.
Havers, Philip J. (2014) ”Take the Money & Run: Inherent Ethical Problems of the Contingency fee & Loser Pays Systems”, Notredam Journal of Law, Ethics & Public Policy,Vol.14, pp. 621-649.
Hodges, Christopher & et al (2009) Cost and Funding of Civil Litigation: A Comparative Study, University of Oxford, No. 55.
Inselbuch, Elihu (2001) ”Contingent Fees & Tort Reform: a Reassessment & Reality Check”, Law & Contemporary Problems, Vol. 64, pp. 175-195.
Issacharoff, Samuel & Miller, Geoffrey P. (2009) "Will Aggregate Litigation Come to Europe?” Vanderbilt Law Review, Vol. 62, pp. 179 - 210.
Karsten, Peter (1998) ”Enabling the Poor to Have Their Day in Court: The Sanctioning of Contingency Fee Contracts,a History to 1940”, DePaul Law Review,Vol.47, pp. 231-260.
Krtizer, Herber M. (1998) ”The Wages of Risk:The Contingency Fee Legal Practice”, DePaul Law Review,Vol. 47, pp. 267-320.
Laufer, Janet An (1983) ”Ethics &Economics: Contingent Percentage Fee for Legal Services”, Akron Law Review, Vol.16, pp. 747-759.
Law Reform Commision of Hong Kong (2007) “Conditional Fees”. Report. available at: http: //www.hkreform.gov.hk
Law institute of Victoria (2016) “Percentage Based Contingency Fes: Position Paper”. pp.1-19. Available at: https: //www.liv.asn.au/getattachment/d2034105-84c6-4455-bfa5- 11642d3860a3/contingency-fees-position-paper-released-17- februa.aspx
McGuinness, Terry (2016) ”No Win No Fee Funding Arrangements” House of Commons Library.
Maurer, Virginia G. (1999) ”Attorney Fee Arrangements: The U.S. & Western Perspectives”, North Western Journal of International Law & Business, Vol.19, pp 272-329.
Newland, James M & et.al (2008) ”Class Action”, A Journal Devoted to Class Action Proceedings, Procedure, Legislation,Vol. 4, pp. 423-428.
Root, A, David (2005) ”Attorney Fee-Shifting in America”, Indiana International & Comparative Law Review, Vol. 15, No. 3, pp. 583-619.
Zamir, Eyal & Ritov, Ilana (2010) ”Revisiting the Debate Over Attorney’s Contingent Fees: a Behavioral Analysis”, The Journal of Legal Studies, Vol.39, pp 245-288.