کلیدواژه‌ها = حقوق اساسی
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-59

سیدرضا آل محمد؛ سیدمحمد هاشمی


2. بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-127

فردین مرادخانی