کاهش خطر تحریم شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران؛ واکاوی راهکارها با تمرکز بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22099/jls.2020.5693

چکیده

مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه، امری است که می‌تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت‌های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن‌ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های تحریمی بهره‌مند ‌است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می‌توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت‌های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به‌عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم‌الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم‌های شرکتی، ارائه راهکار به‌منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت‌های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق‌الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می‌توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت‌های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم‌ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Solutions to Decrease the Risk of Sanctioning of Subsidiaries of NIOC with regards to EU Economic Sanctions

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad Hassan Razavi 1
  • Mohamad Reza Salari 2
1 University of Tehran, Faculty of Law and Political Sciences
2 LLM in Oil and Gas Law, University of Tehran, Faculty of Law and Political Sciences
چکیده [English]

The study of legal regime of imposition of unilateral economic sanctions can have a vital role in operation of companies being designated as sanctioned entity. One of the powerful and complex regime of economic sanctions are the restrictive measures imposed by European Union. This article studies the theory of piercing the corporate veil as one of the important theories n EU law and the EU applicable laws and regulations in sanctioning entities and corporations. Finally it provides solutions for Iranian oil companies active in EU jurisdiction to structure themselves in a way to reduce the chance of being considered as a sanctioned entity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sanctions
  • Piercing Corporate Veil
  • Ownership Relation
  • Control Relation
  • National Iranian Oil Company