کلیدواژه‌ها = تبلیغات
تعداد مقالات: 1
1. استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-91

سعید حبیبا؛ سمانه محبی فرد