استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

چکیده

از دیگر استثنائات مترتب نظام حقوقی حاکم بر علائم تجارتی، استفاده منصفانه از علامت تجارتی در تبلیغات مقایسه‌ای است.این تبلیغات به‌مثابه پدیده‌ای که در عرصه رقابت و تجارت جهانی جولان می‌دهد از طریق مقایسه، مزایا و برتری کالا و خدمت تبلیغ‌کننده را نسبت به محصول و خدمت تحت علامت تجارتی رقبا نشان می‌دهد. با توجه به فقدان ادبیات حقوقی در این حوزه و اهمیت روزافزون این تبلیغات، این مقاله درصدد است که با تجزیه‌وتحلیل مفهوم تبلیغات مقایسه‌ای و بررسی تطبیقی شرایط و ضوابط استفاده از علائم تجارتی غیر در این‌گونه تبلیغات و درنهایت ارزیابی حقوق ایران، گام بسیار مهمی را در جهت جبران خلأ موجود در ادبیات حقوقی کشورمان بردارد. مطالعات و تحقیقات صورت گرفته حاکی از ابهام قوانین و مقررات حاضر در این حوزه است اما اخیراً با تدوین پیش‌نویس لایحه قانون تبلیغات بازرگانی، می‌توان تجویز تبلیغات از طریق مقایسه را به وضوح ملاحظه نمود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fair Use of another Trademark in the Comparative Advertising

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Samane Mohebifard 2
1 Associate Professor, Islamic and Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A of Intellectual Property Law, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Among other exceptions governing on trademarks legal system is Fair use of trademarks in comparative advertisement. Such advertisements act as a phenomenon in the field of competition and global trade. Through this comparisoncharacterize advantages and supremacies of goods and services in compare with trademark related to goods and services of someone else. Since there is a weak legal literature on comparative advertisement, this article is to analyze the concept of comparative advertisement and investigate the comparative criteria and conditions on the use of someone else’s trademark in such advertisements to finally fill the mentioned gap in our legal literature. Studies indicate vagueness and uncertaintyin current statutes and regulations.. But recently,withdraftingcommercial advertisement Act, wecanclearlysee thecomparative advertisement in the statutes of Iran.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertisement
  • Comparative advertisement
  • Fair use to introduce
  • Trademarks
  • Trademark infringement action

منابع

الف. فارسی

هیئت مولفین آکسفورد(2005)، فرهنگ آکسفورد ادونس لرنر، تهران: انتشارات دانشیار

حبیبا، سعید و حسین زاده، مجید (1392)." تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقص نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علامت تجارتی". مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 43: 1، 35-17

معین، محمد (1384). فرهنگ معین، تهران: انتشارات ساحل.

نفیسی، میرزاعلی اکبر خان (ناظم الاطباء). فرهنگ نفیسی.

طاهر نسبی، کوروش (1381). صنعت تبلیغات، آگهی، ترویج، تبلیغ. تهران: انتشارات فرزین.

محکی، علی‌اصغر (1386). جزوه درسی فنون تبلیغ. تهران.

 

ب. لاتین

Amy Hackney Blackwell, The Essential Law Dictionary,(2008), Sphinx® Publishing.

Chakraborty, Archishman & Harbaugh, Rick(2012).” Persuasive Puffery”available at <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2166426 >.

Chhabra , Medha(2010). “Comparative Advertising in India” available at<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1654556 >.

Fhima, Ilanah Simon (2012).”Trade Mark Dilution in Europe and the United States”. Oxford University Press, USA.

J. Romano, Charlotte(2005). “ Comparative Advertising in the United States and in France”. Northwestern Journal of International Law &Business,25:371-414.

Miskolczi-Bodnár, Péter(2004)” Definition of comparative advertising”. European Integration Studies, Miskolc.,3:25-44.

P. Ramsey, Lisa(2010). “Free Speech and International Obligations To Protect Trademarks”, Yale Journal of International Law,`35:405-467.

Sharma , Apoorva(2011) .Comparative Advertisement and Infringement of Trademarks: Aperspective from Consumers< http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1896367>.

W. Sharp, Cynthia(2012).” The Intersection of Comparative Advertising and Trademark Laws in the United States and the European Union A Comparative Analysis Based on Smith v. Chanel and L’Oréal v. Bellure”. Nordic Journal of Commercial Law,1:1-33.