قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

چکیده

چکیده
به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره­برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر‌انحصاری و منفرد تقسیم می­شود ­که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی‌تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره­برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم­گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارند که اطلاع از آن‌ها، هم تصمیم­گیری در مورد برقراری چنین رابطه قراردادی و هم اجرای قرارداد را تسهیل می­کند. بر طبق قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت در اداره مالکیت صنعتی، شرط قابل استناد بودن قراردادهای مجوز بهره­برداری، از جمله مجوز انحصاری، در برابر اشخاص ثالث است. انحصار ناشی از مجوز انحصاری، اعمال نظارت نسبت به آن را به واسطه حقوق رقابت توجیه می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exclusive License of Industrial Property Rights

نویسندگان [English]

  • Mostafa Bakhtiarvand 1
  • Hamid Baradaran Senjedak 2
1 1.Assistant Professor, Intellectual Property Law Group, University of Qom, Qom, Iran
2 M.A, Intellectual Property Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Depending on the kind of competition, license agreements are divided into exclusive, non-exclusive and sole licenses. There is only one licensee in an exclusive license and even the owner is not permitted to exploit the intellectual property right in the territorial scope of the agreement. This kind of license agreement has advantages and disadvantages for parties affecting their decision as to entering into the agreement. Both licensor and licensee have rights and obligations, whose knowledge facilitates decision making about concluding and performing the agreement. According to the Iranian Act on Registration of Inventions, Industrial Designs and Trademarks, registration before the Industrial Property Office is the condition of opposability of licenses including exclusive ones. The exclusiveness arising from such a license justifies its control by competition law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exclusive license agreement
  • advantages and disadvantages
  • registration
  • parties' rights and obligations
  • Competition law

منابع

الف. فارسی

انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، ج 1، تهران، محراب فکر.

 آیین­نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 86، مصوب 1387.

پارساپور، محمدباقر (1389)، گزیده­ای از حقوق اموال (حقوق مدنی 2)، ویرایش دوم، تهران: شهر دانش.

شهیدی، مهدی (1382)، حقوق مدنی 6، عقود معین 1 (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض و صلح)، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

صابری، روح اله (1387)، قراردادهای لیسانس، تهران: شهر دانش.

صفایی، سیدحسین (1385)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: نشر میزان.

صفایی، سیدحسین، قاسم‌زاده، سیدمرتضی (1389)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین (ویراست 4)، تهران: سمت.

 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387.

قانون آیین دادرسی مدنی 1379.

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386.

قانون مدنی.

قبولی درافشان، سید محمدهادی (1386)، مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس، تهران: شلاک.

کاتوزیان، ناصر (1376)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر (1378)، حقوق مدنی، معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع- معاوضه- اجاره-قرض، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

میر‌حسینی، سیدحسن (1385). فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، تهران: نشر میزان.

میر‌حسینی، سیدحسن (1387). حقوق اختراعات، تهران: نشر میزان.

 نعمت اللهی، اسماعیل (1393)، موضوع عقد و مورد معامله، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 

ب. لاتین

Baumgartener, Anna, Maria, Antitrust Issues in Technology Transfer: A Comparative Legal Analysis of Patent Licenses in the EU and the U.S, Stanford-Vienna Translantic Technology Law Forum.

Byrne, Noel, McBratney, Amanda, (2005), Technology Licensing, Jordans.

Cottier, Thomas et al, (2013), Use it or Lose it? Assessing the Compatibility of the Paris Convention & TRIPS with respect to Local Working Requirements, Swiss National Center of Competence in Research, Working Paper no. 2012/11| June 2013.

Dratler, Jr. Jay, (2004), “Licensing of intellectual property”, Law Journal Press, vol. 1: 1-11.

EU Technology Transfer Guidelines, 2014.

Garner, Brian A, (2009), Blacks Law Dictionary, ninth edition, West.

Huber, C. Ben, (2003),PatentedTechnology: Issues in Drafting a License,The Colorado Lawyer / September 2003 / Vol. 32, No. 9:97-108.

Paris Convention on the Protection of Industrial Property, 1883.

Poltorak, Alexander, l., Paul, J. Lerner, (2005), Essentials of Licensing Intellectual Property, Wiley.

Rader,DennisFurr, Robert B.Jr., (2004), “Rights and Obligations in Exclusive License Agreements”, The Licensing Journal, N 1: 12-18, pp. 10-15.

Rumachandran, Sumah, (2009),An Introduction to Licensing, Malaysian Biotechnology Corporation.

The University of Manchester, (2010), Licensing, A Researchers Guide, The University of Manchester.

Treaty on the Functioning of the European Union, 2007.

 UNIIRDOIT, (2010), UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

United Kingdom Patent Act 1977.

United Kingdom Registered Designs Act 1949.

United Kingdom Trademarks Act 1994.

United Nations, (2011),Intellectual Property Commercialization Policy Options and Practical Instruments, United Nations Publications.

United States Lanham Act 1946.

United States Patent Act, 35 U.S.C 1952.

United States Sherman Act 1890.

WIPO, (2005) Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, WIPO.

WIPO, (2008) Intellectual Property Handbook, WIPO.

WIPO, (n.d), Trademark licensing, WIPO.