مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی همدان

10.22099/jls.2020.5705

چکیده

قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که تئوری‌ها و برداشت‌های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه‌پرداز عدالت، در تئوری کلان خود درباره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم، قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی، به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوری‌های حقوق اساسی خصوصاً در امریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه‌های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. از آنجا که فهم قانون اساسی در امریکا، بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی، در اندیشه رالز به اندازه‌ای اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می‌بیند در این مقاله، کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تأکید بر آثار رالز تلاش شده است تا مفهوم قانون اساسی در اندیشه پیچیده او مشخص شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که قانون اساسی در اندیشه رالز به چه معنا است و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن استوار است که بدون فهم نظام اندیشه رالز و مفاهیم کلیدی مانند لیبرالیسم اساسی و عدالت نمی‌توان جایگاه قانون اساسی را در اندیشه او درک و فهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of constitution in john Rawl's thought

نویسنده [English]

  • fardin moradkhani
departmant of law , bu ali sina university
چکیده [English]

The constitution is one of the most important concepts in public law that many theories and interpretations have been put forward by jurists and scholars of political science and philosophy. John Rawls, a political philosopher and theorist of justice, has addressed some of the legal concepts associated with his theory in his grand theory of justice. One of these concepts is constitution that Rawls has taken this concept very carefully. He has attempted to address this concept using constitutional theory, especially in the United States and He has attempted to define, legitimate and amendment refine its various aspects. Because it is impossible to understand the constitution in the United States without constitutional review, Rawls also explored the important role this institution in the development and interpretation of the constitution. The constitution is so important to Rawls's thought that he also sees democracy in the light of this concept and defends constitutional democracy. This article has attempted to understand the constitution of Rawls by examining his writings

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitution
  • Constitutional review
  • constitutional democracy
  • constitutional essentials