دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ضوابط حاکم بر تنظیم پیش‌نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم‌های دیجیتال؛ آسیب‌شناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.22099/jls.2023.44359.4775

محمدصادق فراهانی؛ عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ ولی رستمی


مقایسه شرط هاردشیپ و شرط بازنگری قیمت در قراردادهای فروش گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.22099/jls.2023.42176.4567

زهرا دهقان؛ منصور امینی


تعهدات دولت‌ها در خصوص ارتکاب شکنجه توسط اشخاص خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22099/jls.2023.42423.4585

مهدی حدادی؛ سروناز مستفیضی


بررسی الزامات واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22099/jls.2023.44735.4809

مهدی فیروزآبادیان؛ احمد فدوی؛ مریم غلامی


بررسی ماهیت حقوقی استعفاء در اعمال حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22099/jls.2023.43773.4720

نازیلا تقوی؛ سام محمدی


حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22099/jls.2023.44198.4764

مونا عبدی؛ محمود باقری


توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق خارجی و فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22099/jls.2023.40185.4335

جلیل قنواتی؛ ایمان صالح


مقابله با تروریسم کشاورزی و پیشگیری از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.44766.4812

پیمان نمامیان


بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.42299.4576

مرجان نگهی


تاثیر تغییرتعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.43050.4658

سید مهدی دادمرزی


ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.44951.4828

محبوبه مینا؛ زهرا هاشمی نیا


امکان سنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم گرایی تا تفصیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.40406.4360

محمدجعفر صادق پور


تحلیلی بر مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.45005.4832

حسن اسکندریان؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.45162.4845

علی آریان نژاد؛ هادی طحان نظیف


ضرورت ایجاد تفاهمنامه بین‌المللی بر مسوولیت دولت عاملِ مهندسی زمین و ساختار معاهده پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.43912.4728

زهرا وطنی؛ معصومه زمانیان


مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.43992.4742

سیامک زارعی کردشولی؛ فضل الله فروغی


واکاوی قلمروی مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه با رویکردی به ماده (19) قانون بیمه اجباری مصوب (1395)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22099/jls.2023.43879.4726

حمید افکار؛ رضا معبودی نیشابوری


بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22099/jls.2023.44322.4773

محمد حسین وکیلی مقدم


تشدید مسئولیت مدنی متعهد، پاسخی به نقض عامدانه قرارداد (جُستاری تطبیقی در حقوق فرانسه، اسناد بین‌المللی، ایران و مبانی فقهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22099/jls.2023.47430.4955

ابراهیم عبدی پور فرد؛ روح الله رضایی