دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تمایزات بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبناء، ارکان و احکام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22099/jls.2023.45191.4851

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ 1400/3/4 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22099/jls.2023.46839.4915

جواد حسین زاده؛ حسین قهاری


امنیت گرایی ناشی از بدنام سازی کیفری در حقوق ایران و آمریکا (با تاکید بر حق ها و آزادی های فردی)"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402

10.22099/jls.2024.48382.5010

هادی صالحی؛ محمد کاظم زارع


نظریه عدالت سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22099/jls.2024.44895.4821

سمانه رحمتی فر


بررسی مفهوم و ار کان خیار تدلیس در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22099/jls.2024.48341.5005

اقبال علی میرزائی


تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از حق برآزادی و نقش آن در تبیین مفهوم مصالح عالیه کودک در فرآیند پناهندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22099/jls.2024.48667.5036

احمدرضا آذرپندار؛ ابراهیم بیگ زاده


علت‌شناسی رقم سیاه بالای جرم تجاوز جنسی علیه بانوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22099/jls.2024.48530.5034

رویا زراعت پیشه؛ عباس شیری


تنظیم اعمال حقوقی در حقوق فرانسه و امکان‌سنجی به‌کارگیری آن در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1402

10.22099/jls.2024.48429.5019

مهدی نریمانپور؛ مرتضی چیت سازیان


بررسی دعاوی تنصیف دارایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22099/jls.2024.48668.5038

عصمت هاشمی؛ هاجر آذری؛ طوبی شاکری گلپایگانی


آونگ اساسی‌گرایی در تعامل میان قدرت موسس و حقوق اساسی با نگاهی به نظام حقوقی ایالات متحده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1403

10.22099/jls.2024.49074.5061

عبدالسعید شجاعی؛ علیرضا دبیرنیا؛ مهراد مؤمن


گسست دولت حقوقی از مبانی آن در جنبش مشروطیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.22099/jls.2024.49259.5099

محمدرضا ویژه


آسیب‌شناسی و صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22099/jls.2024.49264.5100

مهدی بالوی


راه‌گشایی هاشمی در تبیین حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22099/jls.2024.49251.5097

محمد منصوری بروجنی؛ فرشید مقیمیان بروجنی


خسارت طبیعی در حمل دریایی محصولات نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22099/jls.2024.48533.5027

مجتبی اشراقی آرانی


سیاست‌گذاری نظام حقوقی ایران در پژوهش‌خواهی از آرای مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

10.22099/jls.2024.49270.5103

حسن محسنی؛ مجید غمامی؛ مهسا آقایی


تفسیر قانون از منظر دکترین "انکار عدالت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

10.22099/jls.2024.48758.5041

پریسا محمدی مقدم؛ حسن بادینی؛ جواد نیک نژاد


تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

10.22099/jls.2024.48067.4991

رحیم پیلوار


رابطه «انکار عدالت» و «طی مراجع داخلی» در رأی دیوان بین المللی دادگستری راجع به برخی اموال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22099/jls.2024.48312.5002

مهشید آجلی لاهیجی؛ مسعود احسن نژاد؛ مهناز رشیدی


«دین رسمی» در نظام حقوقی ایران: چیستی مفهوم و کارکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49603.5124

مریم رستمی؛ مجتبی واعظی


تأملی به ویژگی خود تنظیم داوری در تجارت خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49167.5079

محمد کریمی؛ علی شمسی؛ حمیده مرادی زاده


اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49634.5126

سیروس حیدری؛ وحید اباذرفرد


مطالعه تطبیقی محدودیت‌های استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.48479.5021

آذر رضاقلی؛ حسین آقابابایی؛ مجتبی جانی پور


تحلیل جایگاه «حرکت خودبه‌خودی» در حقوق کیفری ایران و کامن‌لو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49941.5144

سید محسن قائم فرد؛ فاطمه محسنی


مطالعه انتقادی رویکرد اعتباری به شرکت در جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49226.5094

فاطمه مهدی پور؛ محمد هادی صادقی؛ سید محمدمهدی ساداتی


تحلیل جایگاه کاهش ریسک بلایا در حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.45228.4856

اسماء سالاری


حدود تاثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط بدون مدت با تاکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22099/jls.2024.45213.4854

سید محمد اسدی نژاد؛ فیروز سکوتی


تأملی بر رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو نظریه های هرمنوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1403

10.22099/jls.2024.49488.5118

رضوان ضیائی؛ اسدالله یاوری


تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ از مصونیت مطلق تا مسئولیت محض ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

10.22099/jls.2024.43635.4707

محمدهادی جواهرکلام؛ عباس کریمی


تأملی بر نظریه غیرملی سازی در داوری تجاری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.22099/jls.2024.46327.4870

محمد کریمی؛ داود نصیران


چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22099/jls.2023.44568.4792

محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی


صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت نهادهای عمومی غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22099/jls.2024.44247.4767

محمد امین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


اعتبارسنجی درجه‌بندی‌ قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظرِ فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22099/jls.2023.43989.4743

محمدحسن مالدار؛ حسین سلیمانی؛ سیده نگین حسن زاده خباز


چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرایم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22099/jls.2023.46563.4891

باقر شاملو؛ مهدی حسینی


استناد به سکوت دولت‌ها در حل و فصل اختلافات بین‌المللی با تأکید بر رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1403

10.22099/jls.2023.48342.5006

احمدرضا توحیدی؛ فاطمه میرآخورلی