دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اجمالی مفهوم اصل جبران همه‌ی خسارات در ادبیات حقوقی ایران و مطالعه نفی این اصل در برخی نظرات مبنایی کثرت‌گرای حقوق مسؤولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22099/jls.2023.43255.4686

سید نورالله شاهرخی؛ حبیب الله رحیمی


مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22099/jls.2023.43992.4742

فضل الله فروغی؛ سیامک زارعی کردشولی


واکاوی قلمروی مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه با رویکردی به ماده (19) قانون بیمه اجباری مصوب (1395)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22099/jls.2023.43879.4726

حمید افکار؛ رضا معبودی نیشابوری


بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22099/jls.2023.44322.4773

محمد حسین وکیلی مقدم


تشدید مسئولیت مدنی متعهد، پاسخی به نقض عامدانه قرارداد (جُستاری تطبیقی در حقوق فرانسه، اسناد بین‌المللی، ایران و مبانی فقهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22099/jls.2023.47430.4955

ابراهیم عبدی پور فرد؛ روح الله رضایی


خوانشی بر مسئله تعارض ناشی از حقوق علامت تجاری و نام تجاری با تأکید بر رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22099/jls.2023.45308.4866

زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی


تعبیر نصر حامد ابوزید از حقوق شهروندی: مدرن یا بازگشت به سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22099/jls.2023.43983.4739

الهام حیدری؛ هادی صادقی اول؛ سید مجتبی واعظی


شرط و عقد همگرا یا واگرا؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22099/jls.2023.46814.4912

علی جعفری؛ فاطمه شعبانی


نقد قانونگذاری در حوزه اخلاق از منظر حقوق طبیعی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.22099/jls.2023.40905.4422

حسن وکیلیان؛ محمد مقتدر


نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22099/jls.2023.44033.4750

حسن محمدی رمقانی؛ اسماعیل کشاورز صفی ئی


تحلیل حقوقی شروط تحریم در قراردادهای چارتر پارتی نفتکشها با تأکید بر آخرین تحولات شروط استاندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

10.22099/jls.2023.43161.4671

مجتبی عینی؛ سید محمد حسن رضوی


تمایزات بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبناء، ارکان و احکام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22099/jls.2023.45191.4851

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

10.22099/jls.2023.45106.4838

اصغر زیرک باروقی


لزوم تبعیت منفعت از ضمان، اقتضای مواد 387 و558 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

10.22099/jls.2023.43802.4837

محمد صالحی مازندرانی؛ محمد حسین خلیلی؛ علی کشاورز؛ علی نخجوانی


تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ 1400/3/4 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22099/jls.2023.46839.4915

جواد حسین زاده؛ حسین قهاری