دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تمایزات بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبناء، ارکان و احکام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22099/jls.2023.45191.4851

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ 1400/3/4 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22099/jls.2023.46839.4915

جواد حسین زاده؛ حسین قهاری


امنیت گرایی ناشی از بدنام سازی کیفری در حقوق ایران و آمریکا (با تاکید بر حق ها و آزادی های فردی)"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402

10.22099/jls.2024.48382.5010

هادی صالحی؛ محمد کاظم زارع


نظریه عدالت سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22099/jls.2024.44895.4821

سمانه رحمتی فر


بررسی مفهوم و ار کان خیار تدلیس در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22099/jls.2024.48341.5005

اقبال علی میرزائی


تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از حق برآزادی و نقش آن در تبیین مفهوم مصالح عالیه کودک در فرآیند پناهندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22099/jls.2024.48667.5036

احمدرضا آذرپندار؛ ابراهیم بیگ زاده


علت‌شناسی رقم سیاه بالای جرم تجاوز جنسی علیه بانوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22099/jls.2024.48530.5034

رویا زراعت پیشه؛ عباس شیری


تنظیم اعمال حقوقی در حقوق فرانسه و امکان‌سنجی به‌کارگیری آن در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1402

10.22099/jls.2024.48429.5019

مهدی نریمانپور؛ مرتضی چیت سازیان


بررسی دعاوی تنصیف دارایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22099/jls.2024.48668.5038

عصمت هاشمی؛ هاجر آذری؛ طوبی شاکری گلپایگانی


آونگ اساسی‌گرایی در تعامل میان قدرت موسس و حقوق اساسی با نگاهی به نظام حقوقی ایالات متحده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1403

10.22099/jls.2024.49074.5061

عبدالسعید شجاعی؛ علیرضا دبیرنیا؛ مهراد مؤمن


گسست دولت حقوقی از مبانی آن در جنبش مشروطیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1403

10.22099/jls.2024.49259.5099

محمدرضا ویژه


آسیب‌شناسی و صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22099/jls.2024.49264.5100

مهدی بالوی


راه‌گشایی هاشمی در تبیین حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22099/jls.2024.49251.5097

محمد منصوری بروجنی؛ فرشید مقیمیان بروجنی


خسارت طبیعی در حمل دریایی محصولات نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22099/jls.2024.48533.5027

مجتبی اشراقی آرانی