موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 60
26. باهم‌فروشی در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از مالکیت فکری: رهیافت حقوق رقابت

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-26

مصطفی بختیاروند؛ زینب فرهادخانی


27. بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 117-146

رضا حق پناه؛ سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی


30. معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 175-204

مجید سربازیان؛ غلامرضا برزگر


31. استناد به روح قانون در دادرسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 227-241

محمد باقر عامری‌نیا؛ علی جمادی


33. بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-139

ابراهیم رهبری؛ سعید نجات زادگان؛ حمید نجات زادگان


34. ادغام‌های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-55

محمدرضا پاسبان؛ ابولفضل غلامی


36. سهم اشراق و استدلال در فرایند دادرسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-30

محمد مهدی الشریف


37. تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 189-205

علیرضا فصیحی زاده؛ داریوش کیوانی


39. بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-65

هدایت اله سلطانی نژاد


41. مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-133

سعید محسنی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی


42. سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 135-162

محسن صادقی؛ هانیه مدرس


43. رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-81

پرویز عامری


44. تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 59-85

مجید سربازیان؛ سهیلا رنجبری


45. تبیین فلسفی عقد معلق

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-56

سیروس حیدری؛ عبدالله تقدسی


46. مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-109

هادی شریف مقدم؛ سینا روح الهی؛ سالومه شریف مقدم


48. بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-171

بختیار نصیری اوانکی؛ کزیم عبدالهی نژاد؛ حسین صابری


50. ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-170

حبیب طالب احمدی؛ عباس کاظمی نجف آبادی