موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 60
-24. نگاهی نو به حکم وصیّت به ثلث

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-158

حمید مسجدسرائی؛ مصطفی جبّاری


-23. واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 159-188

محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی


-22. مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 227-258

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی


-19. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-188

عبدالحسین شیروی؛ محمد جواد عبداللهی


-18. مجوز بهره‌برداری از آثار فکری در شبکه‌های اجتماعی؛ با نگاهی به رویکرد آمریکا و ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-162

سید حسن شبیری زنجانی؛ زهرا شاکری؛ فاطمه خیاطی


-16. ارزیابی اصالت ادله الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-52

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری


-14. تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 237-272

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


-12. پایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-160

الهام شراعی؛ علیرضا یزدانیان؛ رضا عباسیان؛ سید محمد هادی مهدوی


-9. کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-90

مریم جلالی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا فصیحی زاده؛ محمود جلالی


-7. ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-115

محمد علی خورسندیان؛ زهرا اسدی


-6. عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-140

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


-5. بیمه مضاعف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-208

حبیب طالب احمدی؛ عبدالله رحمانی


-2. انتقال موافقتنامه داوری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-127

علی رضایی؛ میلاد امیری


-1. بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-73

جمشید جعفر پور؛ مجتهد سلیمانی ابوالحسن؛ محمد رحیمی سکه روانی