موضوعات = حقوق جزا و جرمشناسی
علت‌شناسی رقم سیاه بالای جرم تجاوز جنسی علیه بانوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22099/jls.2024.48530.5034

رویا زراعت پیشه؛ عباس شیری


مطالعه تطبیقی محدودیت‌های استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.48479.5021

آذر رضاقلی؛ حسین آقابابایی؛ مجتبی جانی پور


تحلیل جایگاه «حرکت خودبه‌خودی» در حقوق کیفری ایران و کامن‌لو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49941.5144

سید محسن قائم فرد؛ فاطمه محسنی


مطالعه انتقادی رویکرد اعتباری به شرکت در جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49226.5094

فاطمه مهدی پور؛ محمد هادی صادقی؛ سید محمدمهدی ساداتی


چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22099/jls.2023.44568.4792

محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی


اعتبارسنجی درجه‌بندی‌ قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظرِ فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22099/jls.2023.43989.4743

محمدحسن مالدار؛ حسین سلیمانی؛ سیده نگین حسن زاده خباز


چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرایم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22099/jls.2023.46563.4891

باقر شاملو؛ مهدی حسینی


مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-34

10.22099/jls.2023.43992.4742

فضل الله فروغی؛ سیامک زارعی کردشولی


گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 73-110

10.22099/jls.2023.41777.4528

لاله عاکفی؛ امیر ایروانیان؛ امیر پاک نهاد


بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 100-130

10.22099/jls.2018.26820.2585

سیمیندخت دریابیگی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی


آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-194

10.22099/jls.2018.26990.2609

حسین سلطانی فرد؛ محمود مالمیر؛ حسن عالی پور


راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-77

10.22099/jls.2018.27114.2631

اکبر وروایی؛ عیسی بنی نعیمه


جرم فراتر از قصد در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق مصر

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-127

10.22099/jls.2018.24829.2335

ابوالحسن شاکری؛ امیر آلبو علی


واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-25

10.22099/jls.2017.18094.1907

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده


تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 129-156

10.22099/jls.2017.20611.2004

ابوالحسن شاکری؛ سید مسود حیدری


بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 51-81

10.22099/jls.2017.4183

سعید حکیمی ها؛ بهزاد جودکی؛ کیوان غنی


تحلیل جرم‌شناختی پدیده‌ی شرکت‌های هرمی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 57-87

10.22099/jls.2017.4092

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ سمیرا خادم


استناد به روح قانون در دادرسی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 227-241

10.22099/jls.2017.7467.1373

محمد باقر عامری‌نیا؛ علی جمادی