موضوعات = حقوق جزا و جرمشناسی
علت‌شناسی رقم سیاه بالای جرم تجاوز جنسی علیه بانوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22099/jls.2024.48530.5034

رویا زراعت پیشه؛ عباس شیری


مطالعه تطبیقی محدودیت‌های استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.48479.5021

آذر رضاقلی؛ حسین آقابابایی؛ مجتبی جانی پور


تحلیل جایگاه «حرکت خودبه‌خودی» در حقوق کیفری ایران و کامن‌لو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49941.5144

سید محسن قائم فرد؛ فاطمه محسنی


مطالعه انتقادی رویکرد اعتباری به شرکت در جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22099/jls.2024.49226.5094

فاطمه مهدی پور؛ محمد هادی صادقی؛ سید محمدمهدی ساداتی


مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-34

10.22099/jls.2023.43992.4742

فضل الله فروغی؛ سیامک زارعی کردشولی


گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 73-110

10.22099/jls.2023.41777.4528

لاله عاکفی؛ امیر ایروانیان؛ امیر پاک نهاد


بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 100-130

10.22099/jls.2018.26820.2585

سیمیندخت دریابیگی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی


آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-194

10.22099/jls.2018.26990.2609

حسین سلطانی فرد؛ محمود مالمیر؛ حسن عالی پور


راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-77

10.22099/jls.2018.27114.2631

اکبر وروایی؛ عیسی بنی نعیمه


جرم فراتر از قصد در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق مصر

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-127

10.22099/jls.2018.24829.2335

ابوالحسن شاکری؛ امیر آلبو علی


واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-25

10.22099/jls.2017.18094.1907

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده


تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 129-156

10.22099/jls.2017.20611.2004

ابوالحسن شاکری؛ سید مسود حیدری


بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 51-81

10.22099/jls.2017.4183

سعید حکیمی ها؛ بهزاد جودکی؛ کیوان غنی


تحلیل جرم‌شناختی پدیده‌ی شرکت‌های هرمی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 57-87

10.22099/jls.2017.4092

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ سمیرا خادم


استناد به روح قانون در دادرسی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 227-241

10.22099/jls.2017.7467.1373

محمد باقر عامری‌نیا؛ علی جمادی


بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 183-213

10.22099/jls.2016.3808

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر