موضوعات = حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 28
2. انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-225

امیر مقامی؛ محمدرضا ملت؛ مسعود احسن نژاد


7. تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 273-304

سید هادی محمودی؛ عارفه راستگو افخم


8. حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 305-344

امیر مقامی؛ مریم سادات امیرشاکرمی


10. تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم‌ها در حقوق اتحادیه اروپا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 209-244

مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


12. انتقال مفاهیم مسئولیت دولت‌ها به حوزه سازمان‌های بین‌المللی و چالش‌های پیش رو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 141-176

سیدمهدی رضوی حاجی‌آقا؛ مجتبی بابایی


13. نگاهی انتقادی به پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-29

حمید الهویی نظری؛ عقیل محمدی


15. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 211-243

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح پور


16. دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 177-209

سوده شاملو؛ سارا شاملو


17. تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-175

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهرداد محمدی؛ سید محمد حسینی


18. تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-276

سیدحسام الدین لسانی؛ مهوش منفرد


19. درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-50

حسن پوربافرانی؛ علی امیدی؛ بهروز قلیزاده


22. اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-77

سمانه رحمتی فر؛ مهدی شهابی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


24. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-135

حسین شریفی طراز کوهی؛ سید صلاح الدین فاطمی نژاد