موضوعات = حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 28
-23. انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-225

امیر مقامی؛ محمدرضا ملت؛ مسعود احسن نژاد


-18. تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 273-304

سید هادی محمودی؛ عارفه راستگو افخم


-17. حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 305-344

امیر مقامی؛ مریم سادات امیرشاکرمی


-15. تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم‌ها در حقوق اتحادیه اروپا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 209-244

مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


-13. انتقال مفاهیم مسئولیت دولت‌ها به حوزه سازمان‌های بین‌المللی و چالش‌های پیش رو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 141-176

سیدمهدی رضوی حاجی‌آقا؛ مجتبی بابایی


-12. نگاهی انتقادی به پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-29

حمید الهویی نظری؛ عقیل محمدی


-10. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 211-243

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح پور


-9. دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 177-209

سوده شاملو؛ سارا شاملو


-8. تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-175

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهرداد محمدی؛ سید محمد حسینی


-7. تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-276

سیدحسام الدین لسانی؛ مهوش منفرد


-6. درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-50

حسن پوربافرانی؛ علی امیدی؛ بهروز قلیزاده


-3. اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-77

سمانه رحمتی فر؛ مهدی شهابی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


-1. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-135

حسین شریفی طراز کوهی؛ سید صلاح الدین فاطمی نژاد