نویسنده = احمدی‌نیا، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-35

فرشته احمدی‌نیا؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ منوچهر توسلی نائینی