نویسنده = گودرزی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تدوین کنوانسیون بین‌المللی حملات سایبری

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 205-230

پرویز فرشاسعید؛ محمود جلالی؛ مهناز گودرزی