نویسنده = مسجدسرائی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی نو به حکم وصیّت به ثلث

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-158

حمید مسجدسرائی؛ مصطفی جبّاری