نویسنده = سلطانی فرد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-194

حسین سلطانی فرد؛ محمود مالمیر؛ حسن عالی پور