نویسنده = حاجی عزیزی، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 227-258

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی