نویسنده = صفایی، سید حسین
تعداد مقالات: 2
1. مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 149-175

علی شهابی؛ سید حسین صفایی؛ بهروز اخلاقی؛ منصور امینی


2. تحلیل رقابتی قیمت گذاری گزاف در چارچوب حقوق مالکیت فکری توسط بنگاه‌های مسلط

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-40

وحید حسنی سنگانی؛ سید حسین صفایی