نویسنده = رباطی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-140

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان