نویسنده = یزدانیان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-160

الهام شراعی؛ علیرضا یزدانیان؛ رضا عباسیان؛ سید محمد هادی مهدوی