نویسنده = تقدسی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فلسفی عقد معلق

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-56

سیروس حیدری؛ عبدالله تقدسی