نویسنده = غنی، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-81

سعید حکیمی ها؛ بهزاد جودکی؛ کیوان غنی