نویسنده = ابوالحسن، مجتهد سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-73

جمشید جعفر پور؛ مجتهد سلیمانی ابوالحسن؛ محمد رحیمی سکه روانی