نویسنده = صابری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-171

بختیار نصیری اوانکی؛ کزیم عبدالهی نژاد؛ حسین صابری