نویسنده = جبّاری، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی نو به حکم وصیّت به ثلث

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-158

حمید مسجدسرائی؛ مصطفی جبّاری


2. عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-18

مصطفی جباری؛ جلیل امیدی