نویسنده = نجابت خواه، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 249-278

جعفر قاسمی؛ مرتضی نجابت خواه؛ فرهنگ فقیه لاریجانی


2. صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-27

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ رضوان فدایی