نویسنده = هوشمند فیروزآبادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 67-91

حسین جاور؛ حسین هوشمند فیروزآبادی