نویسنده = اعتمادی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-56

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر اعتمادی